Każda praca wiąże się z inną specyfiką, obowiązkami, a także przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Pewne reguły są jednak wspólne dla wszystkich pracujących, niezależnie od tego, czy Twoje zadania polegają na odpisywaniu na maile klientów, czy też przetrwanie swojej rodzinie zapewniasz siłą swoich mięśni. Zdrowy rozsądek obowiązuje bowiem wszędzie, każdego z nas. Po pracy również.

 

Normy i przepisy

Podstawowa sprawa, wspólna dla wszystkich miejsc pracy, to przestrzeganie zasad, jakie wiążą się z wykonywaniem danych czynności. Normy prawne oraz przepisy BHP określają, jak powinno wyglądać dane miejsce pracy, co powinien zapewnić pracownikowi pracodawca, a także, w jaki sposób pracownik o regułach powinien zostać poinformowany, przeszkolony w ich przestrzeganiu. Regulamin obowiązujący w miejscu pracy powinien być jasno sformułowany i zrozumiały dla każdego pracującego, każdy powinien mieć także do niego łatwy dostęp. Tutaj pojawia się więc to minimum, jakiego wymaga się od pracownika – znasz przepisy, przestrzegaj ich! Nie zostają one wprowadzone jedynie dlatego, aby pracodawca, czy miejsce pracy zostało dopuszczone do działalności. Mają realnie zapewnić komfort wykonywania pracy każdemu pracującemu. Jeśli więc zostałeś zapoznany z tym, czego wymaga od Ciebie Twoje stanowisko, Twoje bezpieczeństwo i zdrowie leży przede wszystkim w Twoich rękach. Podstawą jest to, by nie narażać się na niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym wykonywaniem swoich obowiązków.

Jedną z głównych przyczyn wypadków pracy są właśnie błędy własne pracowników. Stosując się do zasad BHP, możesz ten, czynnik narażający Cię na nieprzyjemne konsekwencje, całkowicie wyeliminować.

 

Zdrowy rozsądek i… empatia

Pracownik hali produkcyjnej będzie bezpieczniejszy, gdy wykona się w niej odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe, wspomagające skuteczną i eliminującą ryzyko komunikację. Pracownik umysłowy musi mieć przede wszystkim dostęp do narzędzi niezbędnych do pracy. Pod tymi względami wszystko powinno być dla pracodawców oczywiste, sprawy te regulowane są przez opisywane wcześniej przepisy.

Co jednak, gdy w Twoim zakładzie produkcyjnym nie jest konieczne oznaczenie ciągów komunikacyjnych, dostarczenie pracownikom wody pitnej, czy zapewnienie im kuchni lub stołówki?

Nie oznacza to wcale, że nie możesz im tego zapewnić. Do zdrowego rozsądku i poważnego potraktowania obowiązujących przepisów warto dołożyć także zwykłą ludzką empatię, zrozumienie, troskę o bezpieczeństwo. To, że temperaturze w zakładzie pracy brakuje jednego stopnia do przekraczalnej normy, nie oznacza, że któryś z pracowników nie może pod jej wpływem zasłabnąć. To, że prawo nie nakłada na Ciebie obowiązku wyznaczenia ciągów komunikacyjnych w hali przemysłowej, nie oznacza, że nie może dojść do jakiegoś wypadku komunikacyjnego. Jeśli tylko masz więc takie możliwości finansowe, każde ponadprogramowe działanie na korzyść zdrowia i bezpieczeństwa Twoich pracowników może mieć tylko korzystne skutki. Z pewnością nie zaszkodzi, a może zapobiec niejednej nieprzyjemnej sytuacji. Postaw się na miejscu swoich pracowników i pomyśl, czy chciałbyś pracować w warunkach, jakie im zapewniasz. Nieważne, że przepisy mówią, że nie musisz już nic więcej poprawiać, jeśli uważasz, że coś poprawić można, to z pewnością warto to zrobić.

Lepiej poświęcić trochę pieniędzy niż życie lub zdrowie ludzkie.

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy wymaga uczciwego podejścia pracodawcy i pracowników, zarówno do obowiązujących przepisów, jak i do siebie samych nawzajem. Jest to naprawdę podstawą, na której można budować przyjazną dla wszystkich związanych z nią ludzi firmę.

 

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę oznakowanie-poziome.pl specjalizującej się w znakowaniu poziomym obiektów przemysłowych.