Magazyn to miejsce, poza linią produkcyjną, gdzie nietrudno o różnego rodzaju zagrożenia. Warto pamiętać jednak, że poziom bezpieczeństwa magazynu jest określany nie w momencie jego eksploatacji, ale już w momencie jego projektowania. Każdy etap jego przygotowania oraz użytkowania jest niezwykle istotny z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Na samym początku należy określić, co będzie przechowywane w danym magazynie. Osoba wykonująca projekt powinna posiadać wszystkie informacje na ten temat. Pozwoli jej to bowiem na wykonanie projektu magazynu, który będzie spełniał wszelkie wymagania techniczne oraz eksploatacyjne, a przy tym będzie w pełni bezpieczny.

Istotne z punktu widzenia jego rozmiarów (nośność podłogi i regałów) jest określenie co będzie w magazynie składowane.

Ponadto warto pamiętać, że inne względy bezpieczeństwa stosowane będą w przypadku magazynowania substancji chemicznych (żrących, łatwopalnych lub wybuchowych), a inne podczas przechowywania elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Projektant musi także wiedzieć jaka będzie ich waga. Dzięki temu będzie w stanie zaprojektować regały i drogi transportowe. W magazynach z obiegiem LIFO (ostatni przychodzi, pierwszy wychodzi) wystarczające będą np. regały z dostępem z jednego korytarza. Natomiast w FIFO konieczne są regały przepływowe, gdzie stosowane są wałki do przesuwania pojemników, a mebel jest dostępny z dwóch stron.

Budowa samej hali nie jest rzeczą skomplikowaną, ale jej odpowiednie urządzenie już może sprawić kłopot. Projekt wykonany musi zostać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Należą do nich przepisy bhp, przeciwpożarowe oraz sanitarne.

Prawidłowo wykonany projekt obejmuje więc m.in. oświetlenie, wentylację, instalację alarmu przeciwpożarowego itd. Uwzględnia ponadto zwykle wyposażenie magazynu oraz sposób organizacji ruchu.

Im regały są wyższe, tym większą uwagę powinno się zwrócić na ich cechy wytrzymałościowe. W przeciwnym wypadku może dojść do ich odchylania się od pionu lub nawet, w skrajnych przypadkach, zawalenia. W jednym magazynie zwykle jednocześnie można wykorzystywać różne typy regałów.

Budowę należy zlecić profesjonalnej firmie. Wszelkie niedociągnięcia mogą bowiem prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa,a tym samym wypadków i katastrof budowlanych.

Wiele niebezpieczeństwa może pojawić się także podczas eksploatacji magazynu. Najczęściej wynikają one z nieuwagi oraz braku odpowiedniego przeszkolenia pracowników. W czasie szkoleń personel dowiaduje się jak postępować w razie zagrożenia oraz jakich zachowań należy unikać. W celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa stosowane są różnego typu środki organizacyjne usprawniające pracę oraz minimalizujące ryzyko kolizji. Jest to szczególnie istotne w magazynach, gdzie stopnień mechanizacji jest bardzo wysoki. Ponadto wiele wypadków powodowanych jest przez bałagan. Stąd tak istotne jest noszenie odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego oraz dbanie o porządek i stan urządzeń technicznych. Obowiązkowe powinny być także kaski ochronne.

 

Dziękujemy firmie E-promag Regały Magazynowe za wsparcie merytoryczne