Jeszcze kilkanaście lat temu myśl zamienienia tradycyjnych źródeł energii na te bardziej innowacyjne, wydawałaby się co najmniej dziwna. Współcześnie wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii staje się codziennością. Do najbardziej popularnych zalicza się energię słoneczną.

 

Czym jest energia słoneczna?

Energia słoneczna pochodzi bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Słońce jest tutaj głównym i sporych rozmiarów źródłem energii. Tego rodzaju źródło energii można wykorzystać, na przykład poprzez instalacje paneli słonecznych. Uważa się, że energia dostarczana kuli ziemskiej przez godzinę może zaspokoić globalne zapotrzebowanie na energię na ponad 300 dni. Niestety, mimo rozpowszechnianej edukacji w tej tematyce, populacja jest w stanie wykorzystać niespełna 1% tej energii. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim krytyka ze strony przedsiębiorców i innych jednostek, która obejmuję kwestię ceny i wydajności paneli słonecznych. Zarzuca się, iż panele słoneczne w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii takich jak: węgiel kamienny czy brunatny, są zwyczajnie droższe. Jednakże, z roku na rok instalacja paneli słonecznych jest coraz bardziej opłacalna.

 

Panele słoneczne – dlaczego warto korzystać?

Istnieje wiele powodów, dla których warto zdecydować się na montaż paneli słonecznych. Jednym z najważniejszych jest aspekt ekologiczny. Energia słoneczna okazuje się niezwykle korzystna dla środowiska, ponieważ dzięki stale rosnącemu popytowi, technologia została znacznie ulepszona i adekwatnie zmodyfikowana przez systemy magazynowania baterii słonecznych, które stają się znacznie wydajniejszym źródłem czystej energii. Spośród wszystkich zalet paneli słonecznych najważniejsze jest to, że energia słoneczna jest prawdziwie odnawialnym źródłem energii. Ponadto, można ją wykorzystać we wszystkich częściach świata. Słońca na świecie nigdy nie zabraknie w przeciwieństwie do innych sposobów pozyskiwania energii. Energia słoneczna będzie dostępna tak długo, jak długo będzie słońce, dlatego światło słoneczne będzie dostępne przez co najmniej 5 miliardów lat.

 

Zalety paneli słonecznych

Mniejsze rachunki za prąd

Dzięki wytwarzaniu energii przez panele słoneczne, gospodarstwo domowe zostanie w dużej części zaspokojone pod kątem energii. Rachunki za energię elektryczną spadną, a tym samym pojawią się oszczędności. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość zaoszczędzonych środków pieniężnych będzie zależeć od wielkości zainstalowanych paneli słonecznych oraz od zużycia energii elektrycznej lub ciepła.

 

Niskie koszty utrzymania

Panele słoneczne nie wymagają nadmiernej konserwacji. Właściciel, aby mógł cieszyć się jak najdłuższym ich działaniem, powinien utrzymywać je w czystości. Dlatego też, zaleca się czyszczenie paneli słonecznych, kilka razy do roku, zwłaszcza w okresach przejściowych. Na rynku przedsiębiorców, funkcjonują wyspecjalizowane firmy sprzątające, które oferują tę usługę za bardzo przystępną cenę. Ponadto, istotny jest fakt, że najbardziej popularni i solidni producenci paneli słonecznych oferują od 20 do 25 lat gwarancji. W razie problemów, gwarancja pomoże je rozwiązać. Jedynym elementem, który wymaga okresowej wymiany jest falownik. To część instalacji, którą należy wymienić po 5-10 latach, ponieważ nieustannie pracuje nad przekształceniem energii słonecznej w energię elektryczną i cieplną.

Alternatywne źródła energii to przede wszystkim kwestia ekologii. Obecnie przewiduje się, że w przyszłości wzrośnie ryzyko wystąpienia negatywnych zjawisk pogodowych, będących konsekwencją wysokiego poziomu wyrządzanych przez człowieka szkód planecie. Aby choć minimalnie przyczynić się do polepszenia stanu jakości powietrza, opóźniania rozwoju globalnego ocieplenia czy też zminimalizowania innych, szkodliwych dla zdrowia człowieka zjawisk, warto zdecydować się na instalację paneli słonecznych.

 

Autor
Autorem artykułu jest właściciel portalu programmojprad.com