Większość osób zastanawia się czy to w ogóle jest możliwe, dlatego postanowiliśmy pokrótce opisać samą instalację gazową, a także wymagania związane z jej wykonaniem. Na sam koniec opowiemy również na czym polegają poszczególne etapy odbioru prac, które mają zapewnić nam przede wszystkim bezpieczeństwo. Zatem zapraszamy do miłego czytania naszego artykułu, gdzie dowiesz się o wiele więcej!

 

Krótko o instalacji gazowej

Generalnie warto wspomnieć na samym początku, że możemy wyróżnić dwa rodzaje gazu: płynny, czyli tak zwany LPG oraz gaz ziemny. Pierwszy z nich jest przechowywany na zewnątrz budynku w osobnym zbiorniku, czego koszt wykonania wyniesie zdecydowanie więcej niż przypadku gazu ziemnego, który możliwy do uruchomienia staje się tylko w sytuacji, gdy niedaleko domu znajduje się gotowa sieć instalacji gazowej. Ogólnie gaz należy do surowców konwencjonalnych, które służą jako paliwa energetyczne do ogrzewania chociażby wnętrz mieszkań.

Cała instalacja gazowa składa się z przewodów zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, z których można wydzielić:

 • przyłącze od gazociągu
 • kurek główny
 • dopływ rozdzielczy
 • szafkę gazową wraz z zamontowanym gazomierzem
 • pion
 • przewody podłączone do urządzeń gazowych (kocioł gazowy, podgrzewacz wody, kuchnia gazowa itp.)

 

Wymagania dla instalacji gazowej

Jeśli w planie budowy Twojego domu była wzięta pod uwagę instalacja gazowa albo znajduje się nieopodal Twojej nieruchomości, nie musisz martwić się żadnymi formalnościami i specjalnymi zgodami, ponieważ cała procedura jest już dość intuicyjna i prosta. Natomiast w przeciwnym razie musisz liczyć się z udzieleniem pozwolenia na rozpoczęcie prac związanych z montażem instalacji, gdzie wystarczy zgłosić się do dostawcy gazu. Wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z pozostałymi załącznikami jak:

 • mapę z zaznaczonym miejscem na skrzynkę gazową, która powinna być przygotowana w skali 1:500 lub 1:1000, a taką powinniśmy otrzymać w urzędzie geodezyjnym
 • kopię dokumentu, który potwierdza nasze prawo do korzystania z budynku oraz oświadczenie o prawie własności do nieruchomości
 • zgodę pozostałych współwłaścicieli lub właściciela, gdy mieszkanie nie należy do nas – w razie takiej sytuacji konieczne będą podpisy wszystkich wyżej wymienionych osób

Wówczas w przeciągu 14 dni otrzymamy odpowiednią decyzję wraz z dokumentem o warunkach technicznych przyłączania. Następnym krokiem jest złożenie kolejnego wniosku o zawarcie umowy dotyczącej przyłączenia instalacji, gdzie następnie trzeba zająć się przygotowaniem projektu oraz wysłaniem wniosku do właściwego organu decyzyjnego, który ma czas do 30 dnia na rozpatrzenie naszej prośby. Dopiero po uzyskaniu wszystkich zgód możemy przystąpić do montażu sieci gazowej za pośrednictwem doświadczonej i profesjonalnej ekipy fachowców.

 

Etapy odbioru prac

Po zakończonym przyłączaniu instalacji należy dokładnie sprawdzić czy wszystko zostało wykonane należycie, a przede wszystkim bezpiecznie dla późniejszych użytkowników. W tym celu możemy wyróżnić trzy etapy weryfikacji, gdzie:

 1. Sprawdzana jest zgodność wykonania z projektem oraz wszelkimi wnioskami i protokołami sporządzonymi w okresie prowadzenia prac.
 2. Oceniana jest jakość realizacji, gdzie kontroli poddawane są między innymi atesty i dopuszczenia dla materiałów oraz urządzeń, wytrzymałość konstrukcji, rozstaw podpór i odległości pomiędzy kratkami wentylacji, a także poprawność mocowania przejść przez przegrody.
 3. Ostatecznie podejmowana jest próba szczelności z użyciem sprzężonego powietrza przez wszystkie elementy instalacji. Przy końcowym odbiorze konieczna jest obecność dostawcy gazu i inwestora, gdzie dopiero po sukcesywnym weryfikacji może nastąpić podpisanie umowy na dostawę gazu.

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy pewne Wasze wątpliwości, a także uświadomiliśmy w kilka ważnych kwestiach. Pamiętajmy, że instalacja gazowa musi być wykończona perfekcyjnie bez żadnych uszczerbków i niedoskonałości, ponieważ może od tego zależeć Twoje życie lub zdrowie.