Często, jadąc przez nasz kraj, człowiek zastanawia się, czy dana osoba ma prawo kierować ruchem? Utkniesz za konduktem procesji, pielgrzymki czy gdzieś, gdzie są wykonywane prace drogowe. Klniesz ile wlezie na osoby kierujące ruchem, zastanawiając się, kto im dał uprawnienia do kierowania ruchem pojazdów i czy w ogóle takowe mają? Wyjaśniamy, kto może kierować ruchem drogowym.

 

Oznaczenia drogowe, poziome i pionowe każdy kierowca potrafi czytać. To naturalna umiejętność, którą nabywa się w trakcie kursu prawa jazdy, a później cały czas używa i weryfikuje. Oczywiście, są znaki, które czasem mogą nawet wytrawnego kierowcę wprawić w zakłopotanie, ale większość jest znana i w pełni rozumiana. W czasie kursu, kandydat na kierowcę poznaje też zasady kierowania ruchem przez funkcjonariusza policji czy żandarma wojskowego. Jednak, zgodnie z zasadą, że wiedza nieużywana rdzewieje, a takie sytuacje nie trafiają się często, okazuje się, że niektórzy kierowcy mają problem z odczytaniem sygnałów pokazywanych przez kierującego ruchem. Ponadto, czasem nie respektują wydającego polecenia funkcjonariusza, gdyż przekonani są, że tylko policja ma do tego prawo.

 

Uprawnienia do kierowania ruchem pojazdów ma szeroka rzesza podmiotów

Tymczasem, kodeks drogowy nakazuje kierowcom stosowanie się do poleceń i sygnałów wydawanych przez osoby kierujące ruchem. Przepisy określają również, kto może kierować ruchem i wbrew pozorom uprawnienia takie posiada wiele podmiotów, ci może stanowić dla przeciętnego kierowcy sytuację nieco mylącą. Przepisy pozwalają na kierowanie ruchem:

 • funkcjonariuszom policji
 • funkcjonariuszom Żandarmerii Wojskowej
 • funkcjonariuszom wojskowego organu porządkowego
 • żołnierzom zabezpieczających przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej
 • funkcjonariuszom zabezpieczającym miejsce akcji ratunkowej, związanej z ratowaniem życia oraz mienia
 • funkcjonariuszom straży granicznej
 • inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego
 • umundurowanym inspektorom kontroli skarbowej
 • funkcjonariuszom służby celnej
 • strażnikom miejskim oraz gminnym
 • pracownikom kolejowym na przejeździe kolejowym
 • osobom działającym w imieniu zarządcy dróg, wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi
 • osobom czuwającym nad bezpiecznym przejściem dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu
 • kierowcom autobusów szkolnych w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
 • strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom straży parku na terenie lasu lub parku narodowego
 • strażakom Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania akcji ratowniczej
 • członkom Ochotniczej Straży Pożarnej podczas wykonywania akcji ratowniczej
 • funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu podczas czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów oraz urządzeń
 • pilotom podczas pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego oraz ratowników medycznych

Osoba kierująca ruchem powinna być wyposażona w lizak, latarkę w warunkach słabej widoczności oraz kamizelkę odblaskową. Ich poleceń NALEŻY słuchać, ponieważ prawdopodobieństwo, że tak wyposażona osoba ma prawo wydawać te polecenia jest naprawdę duże.

 

Kierowanie ruchem pojazdów to nie to samo co kontrola drogowa

Należy też pamiętać, że prawo do kierowania ruchem to nie to samo, co uprawnienia do kontrolowania samochodów i ich pasażerów. Prawo do takiej kontroli oraz prawo do karania kierowców przysługuje tylko

 • funkcjonariuszom policji (nie tylko z wydziału ruchu drogowego)
 • Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierzy i pojazdów wojskowych
 • funkcjonariuszom Inspekcji Transportu Drogowego
 • celnikom i funkcjonariuszom straży granicznej na terenie całego kraju, a nie tylko w strefie przygranicznej
 • strażnikom gminnym oraz miejskim, ale tylko w przypadku, gdy kierowca naruszył ściśle określone przepisy
 • strażnikom leśnym i funkcjonariuszom straż parku na terenie lasów oraz parków narodowych, legitymujących się upoważnieniem do kontroli ruchu drogowego, wydanym przez właściwego komendanta policji

 

Jak widać, w naszym kraju niewiele rzeczy jest prostych, a przepisy bywają mocno skomplikowane. Trudno je wszystkie zapamiętać, a dla własnego bezpieczeństwa powinno się wiele rzeczy wiedzieć, gdyż, jak to się mówi, “nieznajomość prawa szkodzi”, a niewiedza nie jest usprawiedliwieniem honorowanym przez sądy.

 

Autor artykułu:
Artykuł został przygotowany przez firmę Drogmal zajmującą się min. produkcją i wynajmem wyrobów przeznaczonych do zastosowania w infrastrukturze drogowej a także oznakowaniem dróg, ulic oraz placów