Leasing pracowniczy to kolejna forma zatrudnienia.

 

Polega na oddelegowaniu pracowników jednego pracodawcy do pracy na rzecz innego pracodawcy. Takie działania są coraz bardziej powszechne w Polsce. Okazuje się, że przynoszą wiele korzyści.

Wypożyczanie stałych pracowników jednej firmy do pracy czasowej na rzecz innego podmiotu musi być opatrzone odpowiednią umową. W formie pisemnej zawierają ją pracodawcy – macierzysty i ten, który wypożycza. W umowie muszą znaleźć się wszelkie warunki takiej pracy oraz kwestie dotyczące wynagrodzenia. Oddelegowanie pracowników do innej firmy najczęściej poprzedza wzięcie urlopu bezpłatnego w firmie macierzystej. Wtedy pracownik wykonuje obowiązki zawodowe tylko na rzecz pracodawcy wypożyczającego. Ciekawostką jest tutaj fakt, iż firmą, która wypożycza pracownika, może być również agencja pracy tymczasowej. Taki leasing jest wtedy określany po prostu pracą tymczasową. Taka forma zatrudnienia jest w Polsce coraz bardziej powszechna. Główna różnica polega na tym, że przy typowym leasingu pracownik otrzymuje wynagrodzenie od firmy wypożyczającej, natomiast w przypadku zatrudnienia tymczasowego od agencji pracy tymczasowej.

A jakie są korzyści takiej formy zatrudnienia?

To przede wszystkim niższe koszty. W przypadku typowego leasingu, gdzie pracownik stały jednej firmy wykonuje zlecenie na rzecz innego pracodawcy, wypłata wynagrodzenia należy do pracodawcy wypożyczającego. Podmiot, który wypożycza pracowników, może oszczędzać na wynagrodzeniu, bo nie musi zatrudniać na stałe. Zatrudnia wtedy, gdy do wykonania jest konkretny projekt.

W przypadku agencji pracy tymczasowej korzyści widoczne są zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. To przede wszystkim nadzór agencji. Dzięki temu pracodawca ma pewność zatrudniania pracownika, który posiada niezbędne do wykonywania określonych obowiązków kwalifikacje i doświadczenie. Pracownik zaś ma pewność utrzymania warunków pracy czy otrzymania wynagrodzenia. Nie ma tutaj miejsca na nieuczciwość czy wykorzystywanie, bo wszystko kontrolowane jest przez agencję pracy tymczasowej.

Ograniczeń takiej formy zatrudnienia tak naprawdę nie ma.

Agencje pracy tymczasowej dysponują profilami kandydatów, według ich kwalifikacji i doświadczenia. Pracodawca może sam podjąć decyzję o zatrudnieniu. Typowy leasing pracowniczy również pozwala zatrudniać pracowników dobrze wykwalifikowanych, zgodnie z potrzebami. Pracodawcy pozwala to oszczędzać koszty zatrudnienia oraz szybko reagować w razie zapotrzebowania na określonych pracowników. To też idealne rozwiązanie dla osób, które szukają elastycznego zatrudnienia i chcą na przykład godzić życie prywatne z zarabianiem pieniędzy.

Leasing pracowniczy rozwija się praktycznie w każdym sektorze rynku. O ile jeszcze do niedawna najbardziej popularny był w branży budowlanej czy produkcyjnej, tak teraz pracownicy wypożyczani są także do pracy umysłowej. Nie brakuje księgowych, informatyków czy projektantów, którzy wykonują zlecenia również na rzecz innych pracodawców.

Artykuł powstał w oparciu o treści ze strony EWL.com.pl.