Do gdyńskich Kostek Literackich zgłoszono ponad 430 tytułów. Kapituła 12. edycji Nagrody Literackiej GDYNIA, podczas pierwszego dnia Warszawskich Targów Książki, wyłoniła nominowanych w czterech kategoriach.

 

Do konkursu zgłoszono 434 tytuły wpisujące się w poszczególne kategorie: eseistyka – 81, poezja – 182, proza – 111, przekład – 60. Spośród nadesłanych zgłoszeń członkowie Kapituły wybrali dwadzieścia najlepszych książek wydanych w 2016 roku, po pięć w każdej z czterech kategorii.

„Książek nadesłanych było jak zwykle mnóstwo, ale po kilkukrotnych naradach udało nam się w końcu wybrać nominowaną dwudziestkę – komentuje przewodnicząca Kapituły prof. Agata Bielik-Robson.

 

W kategorii proza znalazło się pięć pozycji, które dobrze oddają stan sztuki narracyjnej we współczesnej Polsce. Pozwolę tu sobie zacytować opinię jednego z naszych jurorów, który ujął to tak: „to pięć reprezentatywnych bio-opowieści o Polakach: dwie tradycyjnie męskie (z testosteronem: Twardoch, i bez: Środa) i trzy tradycyjnie kobiece: dzieciństwo (Lech), wiek gimnazjalny oraz macierzyństwo (Cieplak), a wreszcie „dziewczyńsko-babska“ wspólnota pod blokiem (Hałas). Czyli – Polaków portret własny”. Istotnie, z jednym wyjątkiem Szczepana Twardocha, który pisze powieści z ogromnym rozmachem o bohaterach odległych w czasie i przestrzeni, większość utworów prozatorskich idzie tropem autobiograficznym, trzymając się blisko ciała własnych doznań i doświadczeń.

 • Anna Cieplak, „Ma być czysto”. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
 • Salcia Hałas, „Pieczeń dla Amfy”. Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa
 • Joanna Lech, „Sztuczki”. Wydawnictwo Nisza, Warszawa
 • Krzysztof Środa, „Las nie uprzedza”. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
 • Szczepan Twardoch, „Król”. Wydawnictwo Literackie, Kraków

 

W kategorii poezja postawiliśmy w tym roku na dwoje młodych poetów (Adamowicz, Mateusz) i troje już uznanych (Domarus, Suska, Sobol). Przy wyborze poetów spór był chyba najbardziej zażarty, ale i fundamentalny. Polska poezja wyraźnie zmienia paradygmat. Najmłodsi poeci coraz częściej rezygnują z subtelnego trybu liryczno-lingwistycznego na rzecz bardziej ekspresyjnego: chcą wykrzyczeć swoje sprzeciwy wobec rzeczywistości wprost, nie jako pojedyncze jednostki, lecz pod egidą wspólnej sprawy. Ta zmiana nie wszystkich nas przekonuje pod względem literackim, ale też nie zamykamy się na nią szczelnie…

 • Anna Adamowicz, „Wątpia”. Wydawnictwo Kwadratura – Łódzki Dom Kultury
 • Cezary Domarus, „cargo, fracht”. Instytut Mikołowski, Mikołów
 • Dawid Mateusz, „Stacja wieży ciśnień”. Wydawnictwo Biuro Literackie, Stronie Śląskie
 • Michał Sobol, „Schrony”. Wydawnictwo Nisza, Warszawa
 • Dariusz Suska, „Ściszone nagle życie”. Wydawnictwo Znak, Kraków

 

W kategorii eseju zdecydowaliśmy się – jak zwykle zresztą – na szeroki wybór różnych gatunków: od eseju akademickiego (Muskała, Kotliński), przez filozoficzny (Musiał) po literacki (Siwczyk, Łubieński). Tu, jak co roku, selekcja okazuje się trudnym zadaniem, bo dobrych książek jest bardzo wiele: polszczyzna eseistyczna staje się coraz lepsza, coraz bardziej pewna siebie językowo.

 • Andrzej Kotliński, „Tańce polskie. Suita historycznoliteracka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
 • Stanisław Łubieński, „Dwanaście srok za ogon”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
 • Łukasz Musiał, „O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora”, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Monika Muskała,Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia”, Fundacja Korporacja Ha!art, Kraków
 • Krzysztof Siwczyk, „Koło miejsca/Elementarz”, Muzeum w Gliwicach

 

W kategorii przekład – znów „klęska urodzaju“: nie byliśmy w stanie nominować wszystkich tłumaczeń, które na to zasługiwały. Chcieliśmy tym razem odsłonić szerokie spektrum tłumaczonych języków: od najbardziej powszechnego angielskiego (Majer), przez tradycyjnie bardzo silny francuski (Igalson-Tygielska, Engelking) i równie mocny niemiecki (Buras), po nieco mniej obecny ostatnio język hiszpański (Zaleska).

 • Jacek St. Buras, „Atlas lękliwego mężczyzny”, autor oryginału Christoph Ransmayr. Wydawnictwo Biuro Literackie, Stronie Śląskie-Wrocław
 • Ryszard Engelking, „Szkoła uczuć”, autor oryginału Gustave Flaubert. Wydawnictwo Sic!, Warszawa
 • Krzysztof Majer, „Depesze”, autor oryginału Michael Herr. Wydawnictwo Karakter, Kraków
 • Hanna Igalson-Tygielska, „Niedziela życia”, autor oryginału Raymond Queneau. Wydawnictwo Biuro Literackie, Stronie Śląskie
 • Ewa Zaleska, „Oszust”, autor oryginału Javier Cercas. Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Warszawa

 

Tegorocznych laureatów Nagrody poznamy 2 września. Uroczysta gala będzie miała miejsce w niezwykłej przestrzeni Muzeum Emigracji w Gdyni – wzniesiony w dwudziestoleciu międzywojennym, zabytkowy Dworzec Morski, odnowiony i przystosowany do nowej roli, ponownie stał się jedną z najbardziej reprezentacyjnych wizytówek Gdyni.

Gali będą towarzyszyć Dni Nagrody Literackiej GDYNIA odbywające się w terminie 31 sierpnia – 3 września 2017. Natomiast w listopadzie na miłośników literatury czekają jesienne spotkania z laureatami NLG 2017 w gdyńskich bibliotekach.

 

Źródło: www.nagrodaliterackagdynia.pl