Dobrze wykonany biznesplan powinien  zawierać opis rodzaju działalności, sposób wejścia na rynek, źródła finansowania projektu, charakter usług, które chcemy zaoferować oraz formy promocji. W biznesplanie musi się również znaleźć kalkulacja kosztów dotycząca inwestycji zamierzonych jak i tych obecnie dokonywanych.

 

Wzrost popularności zawodu fizjoterapeuty

W przypadku tworzenia biznesplanu gabinetu fizjoterapeutycznego należy zacząć od planowanych celów, zarówno krótko- i długoterminowych, a także od ustalenia metod ich wykonania. Warto także zamieścić w nim obecne otoczenie prawne i gospodarcze konkretnego obszaru rynku i ewentualne prognozy. Obecnie polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie, co generuje wzrost zapotrzebowania na usługi rehabilitacyjne oraz inne potrzeby z dziedziny fizjoterapii. Potencjalny właściciel gabinetu fizjoterapeutycznego powinien przekalkulować zakres usług, które jest w stanie zaoferować i skonfrontować je z potrzebami rynkowymi. Przeważnie początkujący fizjoterapeuci wybierają podstawowe usługi i z czasem rozszerzają ich zakres na przykład po zakupie nowego sprzętu.

 

Lokalizacja i metody promowania

Każdy nowy przedsiębiorca wchodząc na rynek musi liczyć się z lokalna konkurencją. Warto więc uważnie wybrać ulokowanie tworzonego gabinetu, jest to bardzo istotne. Kolejnym ważnym czynnikiem jest promocja. Obecna technologia i powszechność internetu umożliwiają promocję za pomocą mediów społecznościowych, chociaż reklamy w prasie czy ulotki również są ważne i są popularniejsze wśród starszej klienteli.

 

Tworzenie kosztorysu gabinetu fizjoterapeutycznego

Jak w każdym biznesplanie tak i w tworzeniu biznesplanu gabinetu fizjoterapeuty należy umieścić przeliczenie wszystkich kosztów. Musimy uwzględnić nie tylko koszty stałe, ale również zmienne (z marżą), przypuszczalny bilans zysków i strat, podatki oraz przewidywania finansowe. Ważne jest wyliczenie posiadanego wkładu własnego oraz potencjalne sposoby na sfinansowanie brakującej kwoty. Jeśli chodzi o uzyskanie finansowania obcego warto dokładnie to przeanalizować by wybrać najkorzystniejsze dla nas oferty, pomocne może być zwrócenie się o radę do specjalisty.

Jednorazowe koszty które przeważnie ponosi każdy przedsiębiorca zakładający gabinet fizjoterapeutyczny to koszt remontu i wyposażenia przystosowanego do wykonywania usług fizjoterapeutycznych gabinetu. W kosztorysie należy umieścić kwoty, które planujemy wydać na malowanie, umeblowanie oraz specjalistyczny sprzęt Z tych mniej oczywistych kwot wymaganych do uwzględnienia w kosztorysie wydatków musimy pamiętać o kasach fiskalnych, terminalach płatniczych oraz stanowiskach komputerowych.

Koszty stałe to czynsz, opłaty administracyjne oraz ubezpieczenia ZUS. Najwięcej kłopotów jest z prognozą przychodów gabinetu, ponieważ zależy ona od wielu czynników, na przykład od zapotrzebowania na daną usługę, liczby klientów czy ilości personelu, który zatrudniamy.

 

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego
Autorem artykułu jest redakcja CRSE – organizacji prowadzącej działalność szkoleniowo-doradczą w całej Polsce.