Ranking oświetlenia i efektów estradowych – grudzień 2016

Czym byłaby jednak dyskoteka lub impreza bez klimatycznego oświetlenia? Kręcąca się nad parkietem, błyskająca refleksami kula urosła już do rangi symbolu.