Trwały i nieodwracalny rozpad pożycia małżeńskiego jest podstawą do orzeczenia przez są rozwodu. W ostatnich latach na ten krok decyduje się coraz więcej par i to niezależnie od stażu małżeńskiego. Warto mieć na uwadze to, że rozwód powinien być ostatecznością. Wcześniej warto spróbować mediacji lub zastanowić się nad separacją. Jeżeli te działania nie przyniosą spodziewanego rezultatu, to nie pozostaje nic innego jak tylko złożyć pozew rozwodowy do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Co powinien zawierać wniosek o rozwód

Pozew o rozwód można napisać samodzielnie posiłkując się gotowymi wzorami dostępnymi na stronach internetowych, jednak lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy prawnika. Adwokat pomoże przeprowadzić sprawnie rozwód, mając na uwadze to, że jest to ogromne obciążenie psychiczne dla każdej ze stron. Pozew o rozwód powinien być napisany rzetelnie. Musi zawierać takie elementy jak data i miejsce sporządzenia, wskazanie właściwego sądu, rozróżnienie powodu oraz pozwanego, wyszczególnione wnioski, a także rozbudowane uzasadnienie. Pozew na rozwód składa się w sądzie okręgowym osobiście lub korzystając z usług pełnomocnika, na przykład adwokata.

 

Pomoc prawnika przy rozwodzie

Doświadczony i dobry adwokat obsługujący rozwód załatwi sprawę szybko i sprawnie. Oczywiście, można o rozwód zawnioskować samemu, może to jednak wiązać się ostatecznie z mniej korzystnym orzeczeniem sądu. Obecność prawnika nie jest wymagana prawnie, jednak wiele osób decyduje się na taki wybór, zwłaszcza jeżeli zapowiada się długotrwały spór o podział wspólnego majątku czy też o opiekę nad dziećmi.

 

Jak wygląda sprawa rozwodowa

Kiedyś, zanim odbywała się sprawa rozwodowa organizowane było posiedzenie pojednawcze, na którym próbowano doprowadzić do pogodzenia się małżonków. Obecnie nie jest to już wymagane prawnie. Co do zasady, posiedzenia sądu w kwestii rozwodów są tajne, chyba że małżonkowie zgodnie zawnioskują aby odbywały się one publicznie. Za odbycie sprawy rozwodowej pobierana jest opłata wpisowa, która wynosi 600 złotych. W przypadku, gdy podczas toczącego się procesu dojdzie do pojednania małżonków, wówczas opłata ta jest zwracana. Gdy sąd zdecyduje o rozwodzie bez orzekania o winie (na zgodny wniosek obojga małżonków) to wówczas pobierana jest jedynie połowa kwoty, czyli 300 złotych.

 

Alimenty – czy przysługują tylko na dziecko?

Sąd, w postanowieniu o rozwodzie ustala między innymi kwestię opieki nad dziećmi, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Chodzi o ustalenie zasad opieki, a także o aspekty finansowe. Doświadczony adwokat alimenty pomoże wywalczyć na satysfakcjonującym poziomie. Warto mieć na uwadze także to, że są sytuacje, w których obowiązek alimentacyjny występuje nie tylko względem małoletnich dzieci. O alimenty może ubiegać się także jeden ze współmałżonków, którego sytuacja materialna bardzo ucierpi po rozwodzie. Dotyczy to zwłaszcza osób przewlekle chorych, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia i samodzielne utrzymanie się.