Choć nieprzewidziane sytuacje mogą przydarzyć się każdemu, warto być na nie przygotowanym i podjąć zawczasu odpowiednie kroki. Polisa na życie stanowi skuteczne rozwiązanie, które pozwoli Ci uchronić najbliższych przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków. W jaki sposób wybrać polisę na życie i jakim ich szczegółom warto przyjrzeć się bliżej?

 

Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy polisy na życie?

Podstawowe pytanie dotyczące ubezpieczenia na życie brzmi: czego właściwie ono dotyczy?

Celem polisy jest zabezpieczenie przyszłości najbliższych poprzez środki finansowe odłożone na wypadek śmierci ubezpieczonego. Świadczenie jest wypłacane osobom do tego uprawnionym. Również instytucje, które są finansowo zależne od ubezpieczonego, znajdą pokrycie w wykupionej przez tę osobę polisie na życie.

 

Jakie wyróżniamy rodzaje ubezpieczeń na życie i czemu warto się przyjrzeć?

Istnieje kilka rodzajów umów na wypadek śmierci ubezpieczającego. W Polsce występuje zasada swobody zobowiązań – oprócz takich, które są opisane w przepisach szczególnych. Z tego względu wiele polis na życie można rozbudować o dodatkowe możliwości za opłatą – ubezpieczenie może obejmować także świadczenia zdrowotne bądź wypadkowe. Wszystko zależy od woli ubezpieczającego oraz oferty ubezpieczyciela. Wyróżnić można trzy podstawowe kategorie według kryteriów zakresu funkcji ochronnej.

 

Ubezpieczenie ochronne

W tym rodzaju polisy na życie regularna składka powoduje zapewnienie ubezpieczającemu ochrony. W ten sposób usługobiorca nabywa prawo do świadczeń odszkodowawczych o znacznie wyższej wartości niż wpłacona kwota. Przykładowo, oznaczać to może, że ubezpieczający wpłacając np. 150 zł otrzyma rekompensatę w wysokości 150 000 zł. Odszkodowanie wypłacane jest w momencie śmierci lub wypadków innego rodzaju, jeśli zostały zawarte uprzednio wcześniej w umowie. Ubezpieczenie może jednak ulec wygaśnięciu. W tej sytuacji nabywca nie otrzyma żadnych świadczeń, a jego składki w żaden sposób nie sumują się.

 

Ubezpieczenie oszczędnościowe

Polisa tego typu nie zapewnia żadnej ochrony oprócz oszczędności uzbieranych w ramach ubezpieczenia. W zamian za opłacanie regularnie pieniędzy ubezpieczony otrzymuje fundusz kapitałowy, dzięki któremu:

  • w sytuacji tzw. dożycia końca umowy przez nabywcę ubezpieczenia wartość środków zgromadzonych zostanie wypłacona ubezpieczonemu;
  • w przypadku śmierci przed zakończeniem okresu umowy, osoby wskazane w treści otrzymają umówioną wartość ze zgromadzonych środków.

 

Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe

Stanowi połączenie obu rozwiązań. Fundusze ze składki są dzielone pomiędzy funkcję ochronną i oszczędnościową. Wszystko zależne jest od formy przyjętej w umowie. Rozpatrując taki typ polisy warto spojrzeć na cechy dwóch poprzednich typów i tego, co faktycznie jest bardziej korzystne dla konkretnego ubezpieczającego.