Wchodząc w związek małżeński zazwyczaj nie planujemy tego, że kiedyś postanowimy go zakończyć. Takie sytuacje niekiedy się jednak zdarzają – nie każdy wie, jak należy wówczas postępować, aby cała procedura postępowania rozwodowego przebiegła szybko i sprawnie. Dobrze jest wtedy zebrać wszystkie niezbędne informacje, aby formalności zostały załatwione szybko i sprawnie. Co należy wiedzieć o rozwodach?

 

Od czego zacząć?

Pierwszą rzeczą, jaką należy się zająć chcąc uzyskać rozwód, jest sformułowanie odpowiedniego wniosku i wniesienie go do sądu. Takie wnioski są rozpatrywane przez Sąd Okręgowy. Za złożenie pozwu rozwodowego trzeba zapłacić – cena wynosi 600 złotych. Składając pozew o rozwód, należy dołączyć do niego skrócony odpis aktu małżeństwa, a także – jeśli para posiada wspólne dzieci – skrócony odpis aktu urodzenia dzieci. Pozew o rozwód powinien zawierać przyczyny chęci rozwodu a także świadków, którzy mogą zeznawać o konkretnych wydarzeniach.

 

Przesłanki wystąpienia o rozwód

Jeśli jeden z małżonków występuje z pozwem o rozwód, musi podać przesłanki, które uzasadniają konieczność rozwodu. Taką przesłanką może być rozpad pożycia małżeńskiego – oznacza to, że pomiędzy małżonkami nie ma więzi duchowej, fizycznej, ani też gospodarczej. Powodem do rozwodu może być także zdrada jednego z partnerów, długotrwałe odmawianie współżycia, agresja, pijaństwo lub inne nałogi, przemoc w rodzinie, opuszczenie współmałżonka lub długotrwałe zaniedbywanie rodziny.

Przyczyny rozwodu mogą być także niezawinione – należą do nich różnice charakteru małżonków, brak dopasowania seksualnego lub brak możliwości porozumienia się małżonków.

 

W jakiej sytuacji sąd nie udzieli rozwodu?

Istnieją pewne sytuacje, w których sąd nie udzieli małżonkom rozwodu, nawet jeśli rozpad pożycia małżeńskiego jest trwały i nieodwracalny. Powodem ku temu może być na przykład dobro dzieci – jeśli miałoby ono ucierpieć na skutek rozwodu, nie dojdzie on do skutku. Sąd może odmówić udzielenia rozwodu także wtedy, gdy rozwodu żąda tylko osoba winna rozpadowi pożycia małżeńskiego, druga osoba nie wyraża zaś na to zgody.

Jeśli jeden z małżonków jest ciężko chory, i wymaga codziennej pomocy drugiego z małżonków, sąd może odmówić rozwodu ze względu na zasady współżycia społecznego.

 

Rozwód bez i z orzekaniem o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest znacznie prostszą sprawą, a postępowanie z reguły trwa znacznie krócej. Często, jeśli rozwód odbywa się za porozumieniem stron, wystarczy jedna rozprawa.

Rozwód z orzekaniem o winie jest sprawą znacznie bardziej skomplikowaną – postępowanie sądowe może trwać wiele miesięcy, a nawet ponad rok! Sąd musi bowiem udowodnić winę jednego z małżonków, co prowadzi do konieczności przesłuchiwania świadków i prowadzenia postępowania dowodowego. Sąd orzeka o winie jednego z małżonków, jednak na ich żądanie może zrezygnować z orzekania o winie – wtedy sprawa wygląda tak, jakby rozwód od początku odbywał się za porozumieniem stron. Małżonkowie muszą jednak zgodnie wyrazić tego typu żądanie.

 

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z firmą www.kancelaria-walterowicz.pl specjalizującej się w doradztwie podatkowym i prawnym z siedzibą w Poznaniu.