Składka ZUS i zdrowotna ustalana jest co roku i mają stała wartość miesięczna. W 2020 roku składki opłacane za prowadzenie własnej działalności gospodarczej zależą od wartości przychodu, jeśli zdecydujemy się na mały ZUS lub ZUS plus. Gdy dochód w 2019 roku nie przekroczył 67 500 złotych to można obliczyć podstawę składek ZUS na podstawie przychód firmy w 2020 roku. Warto dlatego skorzystać z kalkulatora składek ZUS.

Laptop mockup on a wooden table

 

Czym jest kalkulator mały ZUS?

Wysokość składek w 2019 roku przedsiębiorca ustala biorą pod uwagę przeciętny przychód przedsiębiorstwa z poprzedniego roku.  Deklaruje się podstawę ustalenia składek na formularzu ZUS DRA i wskazuje się wartość ustaloną samodzielnie. Ta stawka nie zmienia się w kolejnym roku, nawet jeśli przychód się zmienił. Po ustaleniu wartości średniego miesięcznego przychodu trzeba pomnożyć tę kwotę przez dany współczynnik. W tym roku wynosi on 0,04825 dla podstawy, która wynosi od 678 zł do 3126,20 zł. Kwota przychodu netto nie może przekraczać 1300 zł w tym roku.

Dlatego kalkulator ZUS pomoże wyliczyć dokładną kwotę, która podatnik musi zapłacić, co zaoszczędza nam czas.

 

Jakie zalety ma przedsiębiorca?

Przedsiębiorca może zgłosić prowadzenie własnej działalności gospodarczej i dzięki temu nie jest konieczne płacenie składek przez pierwsze 6 miesięcy. Wystarczy tylko złożyć zgłoszenie rejestracyjne CEIDG oraz ZUS ZUA/ ZUS ZZA. Po 6 miesiącach można skorzystać z ulgi ZUS do 30% minimalnej wypłaty za pracę przez okres 2 lat. Po tym okresie składka będzie zależna od wysokości przychodu.

Kolejną zaletą jest fakt, że możemy znaleźć wszystkie składki ZUS na jednym rachunku, co oznacza jeden przelew obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy.

 

Co warto wiedzieć o składaniu wniosków w ZUS-ie?

Warto wiedzieć, że jeśli wpłata dotyczy osób współpracujących lub własnego ubezpieczenia, podatnik może zadeklarować podstawę raz do roku, ustalając składki ZUS od wartości przychodu . Wtedy jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej każdego roku, na który ustalił najniższą podstawę wymiaru składek w wysokości przeciętnego przychodu. Nie można także dokonywać korekt czy obniżać podstawy ustalenia składki, jeśli się ją zadeklarowało wstępnie w wysokości wyższej.

Tak więc w przypadku gdy zadeklarujemy wyższą kwotę rezygnujemy z ustalenia składki w kwocie najniższej  za miesiąc i nie możemy zmienić jej. Na kolejne miesiące można dokonać w trakcie roku zmiany podstawy oraz zmniejszyć ją do minimalnej podstawy.

 

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota dochodu wolnego od podatku 2020 obowiązuje tylko podatników, którzy rozliczają przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37. Do kwoty wolnej od podatku nie uprawniają przychody opodatkowane liniowo, z kapitałów pieniężnych czy ze zbycia nieruchomości,  a także z umów o dzieło czy zlecenie. Kwota wolna od podatku to przychód po odjęciu kosztów uzyskania oraz takich ulg podatkowych, które służą obniżeniu dochodu. Kalkulator podatkowy pomaga obliczyć całkowite obciążenie finansowe osoby zatrudnionej na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło, biorąc pod uwagę wysokość podatku z ulgami, odliczeniami, kwotą wolną od podatku, czy zmienioną skalą podatkową.  

Wszelkie kalkulatory pozwalają na łatwiejsze obliczenie wszelkich kwot, który musimy zapłacić.