Wzrost płacy minimalnej – minimalne wynagrodzenie w roku 2017 wynosi 2 tysiące złotych brutto, jest to wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 8,1%. Minimalna stawka godzinowa wynosi o 1 stycznia 13 złotych. Zlikwidowana zostaje również możliwość wypłacania 80% wynagrodzenia płacy minimalnej dla osób podejmujących swą pierwszą pracę.

 

Wyższa kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku wzrosła do 6 600,00 złotych, ale z tej wysokości kwoty wolnej skorzystają jedynie osoby zarabiające rocznie właśnie tyle lub mniej. Przy dochodach między 6 600, 00 zł do 11 000,00 zł, kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać. Dla dochodów od 11 000,00 zł do 85 528 złotych rocznie kwota wolna wynosi dokładnie tyle co w latach poprzednich, czyli 3 091,00 zł. A dla osób zarabiających powyżej 85 528,00 zł kwoty wolnej od podatku nie ma.

 

Wyższe składki na ZUS

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza, że proporcjonalnie wzrosły składki ZUS dla przedsiębiorców. Podstawą obliczenia wysokości poszczególnych składek ubezpieczeniowych jest właśnie minimalne wynagrodzenie brutto. Wzrosną zatem składki na ubezpieczenie społeczne, czyli składka emerytalna, rentowa, wypadkowa i chorobowa oraz składka na Fundusz Pracy. A także wzrośnie wysokość składki zdrowotnej.

 

Zmiany w podatku VAT

Ten rok przyniósł istotne zmiany dla płatników VAT.

Rozszerzona została lista towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem, w którym VAT odprowadza nabywca towaru lub usługi a nie sprzedający. Dotyczy to m.in. Określonych usług budowlanych. Dotyczyć one będą również procesorów, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej transakcji przekrocz 20 tysięcy złotych oraz niektóre towary ze złota, srebra i platyny.

Zmienione zostały zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Kwartalne rozliczenie stosować będą mogły jedynie przedsiębiorstwa, czyli płatnicy podatku VAT, których wartość sprzedaży nie przekroczy 1,2 miliona euro w poprzednim roku podatkowym. Ustawa wprowadza również obowiązek elektronicznego składana deklaracji VAT dla części podatników.

Podwyższono limit wartości sprzedaży ze 150 tysięcy do 200 tysięcy złotych, który to uprawnia do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla małych firm, które nie osiągnąwszy tego wyższego progu nie będą musiały rozliczać VAT.

Zaniżenie podatku należnego lub zawyżenie kwoty podatku naliczonego skutkować będzie od tego roku karą w wysokości 30% kwoty podatku zawyżonego lub zaniżonego.

Przewidziano również podwyższenie sankcji podatkowej do 100% w stosunku do podatników, którzy dopuszczą się oszustw podatkowych, wliczając to tych którzy odliczają podatek z tak zwanych „pustych faktur”.

 

Niższy podatek dla małych firm

Nowelizacja ustawy o podatku od osób prawnych, która od 1 stycznia weszła w życie obniżyła stawki podatku CIT dla małych podatników z 19% do 15%.

Obniżona stawka ma obejmować firmy, płatników CIT, których przechód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 miliony euro rocznie. Według rządu takich podatników w Polsce jest ok. 393 tysięcy.

W ramach mechanizmów „uszczelniających” ustawa wprowadza przepis, który przewiduje ograniczenie stosowania, określonych w ustawie, preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów.

Ustawa ta zakłada również, że preferencyjną stawką podatku nie zostają objęte podatkowe grupy kapitałowe.

 

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z firmą www.kancelaria-walterowicz.pl specjalizującej się w doradztwie podatkowym i prawnym z siedzibą w Poznaniu.